Bc. Veronika Zapletalová

Bachelor's thesis

Plazmidy antibiotické rezistence - stabilita a biologická zátěž

Antibiotic resistance plasmids - stability and biological costs
Abstract:
Tato bakalářská práce se věnuje mobilním genetickým elementům, převážně plazminům, schopným kódovat si a přijímat geny pro antibiotickou rezistenci. K jejich šíření dochází horizontálním genovým přenosem. Pro samotné udržování v buňkách si vytvořily několik systémů segregační stability, které zajišťují co nejmenší pravděpodobnost ztráty plazmidu při dělení. Dále si kódují různé systémy pro snížení …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with mobile genetic elements, especially plasmids, which are able to code and accept genes for antibiotic resistence. Plasmids spread via horizontal gene transfer. They created several stability segregational systems for maintaining in cells, which ensures the lowest probability of loosing them after. Furthemore, plasmids are coding different systems for decrease its own …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 6. 2017
  • Supervisor: doc. RNDr. Monika Dolejská, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta