Mgr. Veronika Krajčovičová

Diplomová práce

El humor en la traducción audiovisual de la serie animada Los Simpson: Comparación de las estrategias en la traducción checa y la española

Humour in the audiovisual translation of the animated series The Simpsons: Comparison of the strategies used in the Czech and Spanish translations
Abstract:
The thesis deals with the problems of the translation of humour in audiovisual works. It examines and compares strategies used in the Czech and Spanish translations of the selected episodes of the American animated comedy “The Simpsons”. The first part of the thesis deals with the particularity of the audiovisual translation and humorous situations. Next, it introduces possible obstacles which the …více
Abstract:
Diplomová práce se zabývá problematikou humoru v audiovizuálním překladu. Na vybraných epizodách z amerického animovaného seriálu “Simpsonovi” zkoumá strategie v českém a španělském překladu a vzájemně je porovnává. Teoretická část práce rozebírá specifika audiovizuálního překladu a překladu humorných situací. Dále uvádí možné překážky, kterým může překladatel tohoto typu textu čelit, a představuje …více
 
 
Jazyk práce: španělština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Athena Alchazidu, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Milada Malá, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta