Klára MEDUNOVÁ

Bachelor's thesis

Ženství a sociální práce v oblasti prostituce

The Femininity and Social Work in the Area of Prostitution
Anotácia:
Cílem bakalářské práce je poodkrýt vliv genderu na práci sociálních pracovnic v oblasti prostituce. Z toho důvodu se práce ve své výzkumné části zabývá ženami, které pracují jako sociální pracovnice ve třech českých neziskových organizacích, které se věnují práci s prostitutkami či s obchodovanými ženami, jako je například Rozkoš bez rizika, projekt Magdala či La Strada. V teoretické části se práce …viac
Abstract:
The aim of this work is to uncover the influence of gender on social workers, who are concerning on the help for women working in sexbyznys. For this reason, the work in its research part deals with the women who work as social workers in three Czech non-profit organization dedicated to working with prostitutes and trafficked women, such as Bliss without Risk, Project Magdala and La Strada. The theoretical …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 11. 2010
Zverejniť od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 1. 2011
  • Vedúci: Mgr. Petr Matoušek

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MEDUNOVÁ, Klára. Ženství a sociální práce v oblasti prostituce. Ústí nad Labem, 2010. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 19. 11. 2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Faculty of Social and Economic Studies

Bachelor programme / odbor:
Social Policy and Social Work / Social Work