Feiyang Xiang

Bakalářská práce

Financial Analysis of a Selected Company

Financial Analysis of a Selected Company
Anotace:
The goal of the thesis is to perform the financial analysis of Wuhan Department Store Group Co Ltd. In this thesis, we analyze the financial data of Wuhan Department Store Group Co Ltd. (Wu Group) from 2008 to 2012. The data includes the company’s balance sheets, income statement and cash flow statement. There are five chapters in the thesis. In the first chapter we introduce the structure and provide …více
Abstract:
The goal of the thesis is to perform the financial analysis of Wuhan Department Store Group Co Ltd. In this thesis, we analyze the financial data of Wuhan Department Store Group Co Ltd. (Wu Group) from 2008 to 2012. The data includes the company’s balance sheets, income statement and cash flow statement. There are five chapters in the thesis. In the first chapter we introduce the structure and provide …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2014
  • Vedoucí: Aleš Kresta
  • Oponent: Kateřina Zelinková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Finance