Theses 

Hédonismus a emoce v marketingu mezinárodních kosmetických firem – Zuzana Binková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní obchod

Zuzana Binková

Diplomová práce

Hédonismus a emoce v marketingu mezinárodních kosmetických firem

Hedonism and Emotions in Marketing of Cosmetic Companies

Anotace: Diplomová práce si klade za cíl čtenáře seznámit s rolí emocí a hédonismu v marketingu kosmetických firem. Vzhledem k šíři portfolia kosmetických produktů pro účely diplomové práce byly vybrány pouze oblasti dekorativní kosmetiky a barev na vlasy. Hlavním cílem je potvrzení či odmítnutí hypotézy H1 - dekorativní kosmetika je spíše hédonistické povahy a úzce souvisí s emocemi spotřebitelek, zatímco barvy na vlasy jsou spíše utilitaristického charakteru. První část práce teoreticky vymezuje samotné pojmy hédonismus, emoce, impulzivní nakupování atd. Druhá část práce zkoumá současný marketing mezinárodních kosmetických firem, a to analýzou reklamních sdělení, designového provedení místa prodeje a v neposlední řadě analýzou obalů produktů. Taktéž je v praktické části kladen důraz na vnímání kosmetiky ze strany uživatelek, zejména jejich emoce spjaté s používáním kosmetiky.

Abstract: This master thesis aims to acquaint the reader with the role of emotions and hedonism in the marketing of cosmetic companies. Due to the width of portfolio of cosmetic products, just areas of decorative cosmetics and hair colorants were selected. The main goal of the master thesis was to confirm or reject the H1 hypothesis – decorative cosmetic is rather hedonistic in nature and is closely related to consumer emotions, while hair colorants are rather utilitarian in nature. The first part of thesis theoretically defines the terms hedonism, emotions, impulsive shopping behavior etc. The second part explores the current marketing practices of international cosmetics companies. There is an analysis of advertising, analysis of sales of point design and last but not least analysis of product packaging. A great emphasis is also placed on the perception of cosmetics by users, especially on their emotions associated with the use of cosmetics.

Klíčová slova: reklama, efekt ospravedlnění, Marketing, hédonismus, emoce, impulzivní nakupování, mezinárodní kosmetické firmy, emoční marketing, podprahová reklama, rozhodovací kupní proces

Keywords: justification effect, Marketing, hedonism, emotions, advertising, impulsive buying, international cosmetic companies, emotional marketing

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2018
  • Vedoucí: Eva Kašparová
  • Oponent: Jiří Stibor

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/74100


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 7. 2019 15:39, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz