Mgr. Šárka Vávrová

Master's thesis

Crime in the U.S.A.

Crime in the U.S.A.
Abstract:
Anotace Diplomová práce se zaměřuje na současnou problematiku kriminality v U.S.A., porovnává kriminální činy tří měst v Texasu a tří měst na Aljašce. Také se zabývá všeobecným přehledem kriminality v U.S.A. i ve světě. Část teoretická popisuje kriminalitu jako celek, její původ a vlivy na ni. Část praktická poskytuje hlavní porovnání vražd, znásilnění, napadení, loupeže, žhářství, krádeže motorových …more
Abstract:
Annotation The diploma thesis focuses on “Crime in the U.S.A.” which is described from the point of view of American society including theoretical information, general comparison of crime of three cities in Texas and three cities in Alaska and also comparison of U.S. crime trends with other countries of the world. Theoretical part describes crime as a whole and focuses on its influences and origin …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 4. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2010
  • Supervisor: Mgr. Zdeněk Janík, M.A.
  • Reader: M.A. Michael George

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Master programme / field:
Teacher Training for Primary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in English Language and Literature