Martina ZÁSTŘEŠKOVÁ

Bachelor's thesis

Hra a hračka v životě dítěte předškolního věku

Game and toy in the life of the preschool child
Abstract:
Bakalářská práce je zaměřena na roli hry a hračky v životě dítěte předškolního věku. Teoretická část práce popisuje význam hry, její historii, klasifikaci, funkci a její postavení v současných mateřských školách. Dále se zde věnujeme historii a dělení hraček. Popisujeme, jaká jsou kritéria na hračku a jak by správná hračka měla vypadat. V praktické části se věnujeme vlivům působícím na činnosti v mateřské …more
Abstract:
The Bachelor´s thesis is focused on the role of the game in the life of preschool age children. The theoretical part describes the game as a term, the importance of the game, the history of the game, the clasification of the game, the characters of the preschool age children´s game, the contemporary conception of the game, the function of the game and the place of the game in the present-day nursery …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 8. 2016

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Dana Novotná, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ZÁSTŘEŠKOVÁ, Martina. Hra a hračka v životě dítěte předškolního věku. Ústí nad Labem, 2016. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta