Bc. Hana JOSEFOVÁ

Diplomová práce

Český režisér Bohdan Sláma v kontextu evropské kinematografie

Czech director Bohdan Slama in the context of European cinema
Anotace:
Předložená práce nese název Český režisér Bohdan Sláma v kontextu evropské kinematografie a zabývá se tvorbou současného českého filmového režiséra Bohdana Slámy, který během let 2001 až 2012 natočil čtyři celovečerní hrané filmy: Divoké včely (2001), Štěstí (2005), Venkovský učitel (2008) a Čtyři slunce (2012). Tyto filmy uspěly i na evropských filmových festivalech. Práce je koncipována tak, aby …více
Abstract:
The presented thesis is called Czech director Bohdan Sláma in the context of European cinema. It covers the work of contemporary Czech film director Bohdan Sláma, who made the following four feature films from 2001 to 2012: Divoké včely (The Wild Bees, 2001), Štěstí (Something Like Happiness, 2005), Venkovský učitel (The Country Teacher, 2008) and Čtyři slunce (Four Suns, 2012). The movies have gained …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jan Kastner

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JOSEFOVÁ, Hana. Český režisér Bohdan Sláma v kontextu evropské kinematografie. Plzeň, 2013. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická