Petr BERKA

Bakalářská práce

Technologie úpravy vody a kvalita pitné vody

Technology of water treatment and drinking water quality
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá účinností procesu úpravy vod, analýzou surové a pitné vody a následným zhodnocením výsledků. Teoretická část je věnována technologiím při úpravě vody s povrchovým zdrojem a úpravě vody s podzemním zdrojem, které jsou u vybraných úpraven podrobně popsány. Praktická část je zaměřena na srovnání kvality surové a pitné vody z úpravny vody Velké Žernoseky a úpravny vody Bedřichov
Abstract:
This thesis deals with the efficiency of the water purification process, analysis of raw and drinking water and consequent evaluation of results. The theoretical part is devoted to technologies in the water treatment with surface water sources and adjust with underground source. These technologies are closely described on my selection of water treatment. The practical part is focused on the comparison …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Hana Buchtová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BERKA, Petr. Technologie úpravy vody a kvalita pitné vody. Ústí nad Labem, 2014. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta životního prostředí

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta životního prostředí