Radka JANDOVÁ

Bachelor's thesis

Problematika odpadového hospodářství v Přerově se zaměřením na bioodpad

Issue of waste management in Přerov with sight on biowaste
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá problematikou odpadů ve městě Přerov, zejména pak nakládáním s biologicky rozložitelnými odpady. Práce sestává z části teoretické a praktické. V teoretické části je popsáno pojetí veřejné správy v České republice, jsou zde vyjmenovány základní pojmy odpadového hospodářství, stručně vyjádřena obecná charakteristika odpadového hospodářství a uvedeny použité metody práce. Praktická …more
Abstract:
My bachelor research work is engaged in issue over waste in town Přerov, especially treatment with biodegradable waste. My research consists of theoretical and practical part. In theoretical part is described conception of public administration in Czech Republic, here are enumerated fundamental terms of waste management, is summarized general characteristic of waste management and are presented used …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 12. 2009
Accessible from:: 11. 12. 2009
Identifier: 13506

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 1. 2010
  • Supervisor: RNDr. Yvona Machalová

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

JANDOVÁ, Radka. Problematika odpadového hospodářství v Přerově se zaměřením na bioodpad. Zlín, 2009. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 11. 12. 2009

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 11. 12. 2009 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.