Petra HANZLÍKOVÁ

Diplomová práce

Statutární město Přerov jako subjekt obchodně-právních vztahů

The corporate town Přerov as a subject of business-legal relations
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou postavení obce jako subjektu obchodně-právních vztahů. V teoretické části podložené příslušnou legislativou jsem vymezila obec jako veřejnoprávní korporaci, přičemž jsem si položila otázku, zda-li obec může vstupovat do obchodně-právních vztahů a jestliže ano, tak v jakém rozsahu a jaké typy obchodních společností může založit. Praktická část se věnuje současné …více
Abstract:
The Master thesis is concerned with the problems of municipality´s standing as a subject of business-legal relations. In the theoretical part I defined a municipality as the public legal corporation on the basis of related legislation. I asked myself the question if the community can enter business-legal relations and if so, in what extension and what kind of trading companies it can establish. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2011
Identifikátor: 20128

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Bohumil Vrána

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HANZLÍKOVÁ, Petra. Statutární město Přerov jako subjekt obchodně-právních vztahů. Zlín, 2011. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 02. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná správa a regionální rozvoj