Mgr. Jiří Dujka

Advanced ('rigorózní') thesis

Průmět záměrů dopravní infrastruktury do územního plánování: současné přístupy a praxe

Projecting of Transport Infrastructure Projects in Spatial Planning: Current Approaches and Practice
Abstract:
Rigorózní práce je zaměřena na popis současné praxe územního plánování ve vztahu k liniovým dopravním stavbám. Cílem práce je identifikovat, jakým způsobem dochází k implementaci záměrů dopravních staveb do procesu územního plánování, a jaké jsou dopady těchto záměrů na různých měřítkových úrovních (stát, kraj, obec). Výzkum je proveden s pomocí analýzy územně plánovacích dokumentací a zúčastněného …more
Abstract:
The rigorous work is focused on the description of the current practice of spatial planning in relation to line transport structure. The aim of the work is to identify how the plans of traffic projects are implemented into the spatial planning process and what are the impacts of these projects in different scales (state, region, municipality). The research is realized using analyzes of spatial-planning …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 10. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 1. 2018
  • Reader: Mgr. Ondřej Mulíček, Ph.D., prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Advanced ('rigorózní řízení') programme / field:
Geography and Cartography / Social Geography and Regional Development