Bc. Zuzana ŠOREJSOVÁ

Master's thesis

Problém absolutní chudoby v afrických zemích

Problem of absolute poverty in African countries
Abstract:
Chudoba je globální problém, který je spojen s řadou jevů, jako je například podvýživa a negramotnost. Ve své diplomové práci jsem se zaměřila na globální problém absolutní chudoby zejména v afrických zemích. Cílem mé práce je zmapování problému absolutní chudoby v afrických zemích a naznačení možných cest k jejich překonání. Extrémní chudoba a bída je v současnosti stále aktuální a problematické téma …more
Abstract:
Poverty is a global issue that is accompanied by various phenomena, such as malnutrition and illiteracy. In my graduation thesis I focused on the global issue of absolute poverty primarily in countries of Africa. The purpose of my thesis is to chart the absolute poverty issue in African countries and to suggest possible methods of its repression. Extreme poverty and destitution are nowadays still current …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 3. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 5. 2010
  • Supervisor: Ing. Stanislav Heczko, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ŠOREJSOVÁ, Zuzana. Problém absolutní chudoby v afrických zemích. Ústí nad Labem, 2010. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 05. 03. 2010

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická