Tereza FABEROVÁ

Bakalářská práce

Obecně závazné vyhlášky obce

Anotace:
Bakalářská práce se zabývá obecně závaznými vyhláškami obcí. Vydávání obecně závazných vyhlášek obce je jedním ze znaků samosprávy.Tyto právní předpisy upravují práva a povinnosti osob daného území. Bakalářská práce poskytuje informace o obecných pojmech jako je veřejná správa a její rozdělení, pojmu obec, orgánům obce ale i zakotvení samosprávy v Ústavě České republiky. Hlavním naplněním práce jsou …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with generally binding public notices for municipalities. Publishing generally binding public ordinances of municipalities is one of the attributes of self-government. The legal regulations control rights and obligations of persons in the territory. This bachelor thesis provides information about general terms: public administration and its division, municipality and its bodies …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Tomáš Louda, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FABEROVÁ, Tereza. Obecně závazné vyhlášky obce. Plzeň, 2017. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta právnická

Bakalářský studijní program / obor:
Právní specializace / Veřejná správa