Michaela HODANOVÁ

Bachelor's thesis

Vliv Latiny na anglický jazyk - Latina jako jazyk medicíny

Influence of Latin on the English language - Latin as the language of medicine
Abstract:
The bachelor thesis deals with history of the English language in relation with the influence of Latin. Also brief history of Latin as the language of medicine is given to prepare the ground for the practical part. The practical part contains analysis of two texts from different periods of English language development. One is from Early Modern English period and the other comes from Present-Day English …more
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá historií anglického jazyka a vlivu latinského jazyka na něj. Jako úvod praktické části je zde uvedena krátká historie latiny jako jazyka medicíny. Praktická část se zabývá analýzou dvou textů z různých vývojových období anglického jazyka ? první text je z raně moderního anglického jazyka a druhý text pochází z jazyka současného. Tématem obou textů je mor a předcházení …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 8. 2013
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Dr. Christoph Haase, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

HODANOVÁ, Michaela. Vliv Latiny na anglický jazyk - Latina jako jazyk medicíny. Ústí nad Labem, 2013. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Faculty of Education

Bachelor programme / field:
Specialization in Education / Anglický jazyk a literatura (jednooborové)