Vít Chrubasík

Diplomová práce

Assessing the Risk Profile of a Retail Investor with a Focus on Complementing Retirement Investments – a Fuzzy Logic Approach

Assessing the Risk Profile of a Retail Investor with a Focus on Complementing Retirement Investments – a Fuzzy Logic Approach
Anotace:
Aby mohly finanční instituce poskytovat svým zákazníkům co nejlepší služby při investování na důchod v rámci třetího pilíře důchodové reformy Světové banky, posuzují rizikové profily soukromých (retailových) investorů. Existuje mnoho přístupů k posuzování rizikového profilu. Protože definice rizikového profilu jsou vágní a posuzování se potýká s mnoha nepřesnostmi, nejistotou a chybějícími informacemi …více
Abstract:
In order to provide the best services to their customers for undertaking investments for retirement as part of the third pillar of the retirement reform from the World Bank, financial institutions assess private investors' risk profiles. There are many approaches to assessing a risk profile. Since risk profile definitions are vague and assessment deals with many imprecisions, uncertainty, and missing …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 8. 2022
  • Vedoucí: Miroslav Hudec
  • Oponent: František Zapletal

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava