Bc. Marie MALCHEROVÁ

Master's thesis

Osobní management (self a time management) vrcholových manažerů společnosti Global Tele Sales Brno s.r.o.

Self and time management of Global Tele Sales Brno s.r.o. top management
Abstract:
Moje diplomová práce se zabývá osobním managementem vrcholových manažerů ve společnosti Global Tele Sales Brno s.r.o., která zprostředkovává služby pro le-tecké společnosti Lufthansa German Airlines, Swiss International Air Lines Ltd. a Austrian Airlines. V teoretické části definuji pojmy self a time management, ze kterých se osobní management skládá. Poukazuji na metody a techniky, které slouží k …more
Abstract:
My Master´s thesis deals with personal management of Global Tele Sales Brno s.r.o. top managers. This company provides services for Lufthansa German Airli-nes, Swiss International Air Lines s.r.o. and Austrian Airlines. The theoretical part of this project defines the terms self and time management, which together form personal management. Basic methods and techniques for better time organisation and …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 5. 2010
Identifier: 15336

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 6. 2010
  • Supervisor: prof. Ing. Ján Porvazník, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

MALCHEROVÁ, Marie. Osobní management (self a time management) vrcholových manažerů společnosti Global Tele Sales Brno s.r.o.. Zlín, 2010. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe