Bc. Marie MALCHEROVÁ

Diplomová práce

Osobní management (self a time management) vrcholových manažerů společnosti Global Tele Sales Brno s.r.o.

Self and time management of Global Tele Sales Brno s.r.o. top management
Anotace:
Moje diplomová práce se zabývá osobním managementem vrcholových manažerů ve společnosti Global Tele Sales Brno s.r.o., která zprostředkovává služby pro le-tecké společnosti Lufthansa German Airlines, Swiss International Air Lines Ltd. a Austrian Airlines. V teoretické části definuji pojmy self a time management, ze kterých se osobní management skládá. Poukazuji na metody a techniky, které slouží k …více
Abstract:
My Master´s thesis deals with personal management of Global Tele Sales Brno s.r.o. top managers. This company provides services for Lufthansa German Airli-nes, Swiss International Air Lines s.r.o. and Austrian Airlines. The theoretical part of this project defines the terms self and time management, which together form personal management. Basic methods and techniques for better time organisation and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2010
Identifikátor: 15336

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2010
  • Vedoucí: prof. Ing. Ján Porvazník, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MALCHEROVÁ, Marie. Osobní management (self a time management) vrcholových manažerů společnosti Global Tele Sales Brno s.r.o.. Zlín, 2010. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe