Bc. Klára HORÁKOVÁ

Diplomová práce

How audience and communicative purpose shape a text in the medical profession: guidelines for doctors and instructions for new parents

How audience and communicative purpose shape a text in the medical profession: guidelines for doctors and instructions for new parents
Abstract:
This master thesis concentrates on the genre analysis of two text types from the medical profession medical reviews and patient information leaflets. One type of texts is intended for health professionals and another type of texts is intended for non-expert audience, i.e. patients. The texts deal with medical issues such as breastfeeding and infertility treatment. After outlining the theory of genre …více
Abstract:
Tato diplomová práce je zaměřena na žánrovou analýzu dvou typů textů z lékařské profese - tzv. "medical reviews" a informační letáky pro rodiče, z nichž jedna skupina je určena lékařským odborníkům, zatímco druhá skupina představuje neodpobrné publikum, tedy pacienty. Jedná se zejména o texty týkající se kojení a léčby neplodnosti. Po popsání teorie žánrové analýzy, zvážení obou vybraných lékařských …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Gabriela Zapletalová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HORÁKOVÁ, Klára. How audience and communicative purpose shape a text in the medical profession: guidelines for doctors and instructions for new parents. Ostrava, 2017. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta