Bc. Jakub Kadaši

Diplomová práce

Simulace útoků na průmyslové řídicí systémy v testovacím prostředí K4I

Simulation of Attacks on Industry Control Systems in K4I Testbed
Abstract:
In this thesis, I present new KYPO4INDUSTRY (K4I) testing environment. The K4I training facility is focused on teaching the cyber security of the industrial control systems. As the further development of the K4I, I propose the integration with the KYPO cyber range platform. The present thesis also describes selected well-known attacks against the industrial control systems. Another goal of this thesis …více
Abstract:
V tejto práci prezentujem novovzniknuté testovacie prostredie KYPO4INDUSTRY (K4I), tréningovú platformu zameranú na výuku kyberbezpečnosti v oblasti priemyselných riadiacich systémov. Ako ďalšie smerovanie K4I navrhujem jeho integráciu s prostredím Kybernetického polygonu (KYPO). Práca obsahuje popis vybraných známych útokov, ktorých cieľom boli riadiace priemyselné systémy. Cieľom diplomovej práce …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 12. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 2. 2020
  • Vedoucí: doc. Ing. Pavel Čeleda, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Jan Vykopal, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky