Bc. Adam Obrusník

Bachelor's thesis

A hybrid approach to parallel text alignment

A hybrid approach to parallel text alignment
Abstract:
Práce se zabývá automatickým zarovnáváním (alignmentem) dvojjazyčných paralelních textů. V teoretické části práce jsou popsány a porovnány současné přístupy k této problematice, které jsou rozděleny do tří kategorií: statistické, heuristické a založené na klíčových slovech. V praktické části je navržen a implementován hybridní algorithmus, který kombinuje prvky statistických metod a metod založených …more
Abstract:
This work deals with automatic parallel text alignment. In the theoretical part, the existing parallel text alignment approaches are described and compared. The approaches are classified into three categories, statistical, heuristic and anchor word based. In the practical part, a hybrid algorithm combining elements of the statistical approach and anchor word based approach is designed and implemented …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 1. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 2. 2013
  • Supervisor: M.A. James Edward Thomas
  • Reader: Ing. Mgr. Jiří Rambousek, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta