Bc. Adam Obrusník

Bachelor's thesis

A hybrid approach to parallel text alignment

A hybrid approach to parallel text alignment
Anotácia:
Práce se zabývá automatickým zarovnáváním (alignmentem) dvojjazyčných paralelních textů. V teoretické části práce jsou popsány a porovnány současné přístupy k této problematice, které jsou rozděleny do tří kategorií: statistické, heuristické a založené na klíčových slovech. V praktické části je navržen a implementován hybridní algorithmus, který kombinuje prvky statistických metod a metod založených …viac
Abstract:
This work deals with automatic parallel text alignment. In the theoretical part, the existing parallel text alignment approaches are described and compared. The approaches are classified into three categories, statistical, heuristic and anchor word based. In the practical part, a hybrid algorithm combining elements of the statistical approach and anchor word based approach is designed and implemented …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 1. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 2. 2013
  • Vedúci: M.A. James Edward Thomas
  • Oponent: Ing. Mgr. Jiří Rambousek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta