Bc. Zuzana Hrušková

Bachelor's thesis

Smlouva o dílo, splnění, odevzdání, převzetí

Contract for Work, Performance, Delivery, Acceptance
Abstract:
The target of bachelor´s work is not only descriptions problems as is in actual legislation. I try to put my own opinions and acumens on this issue. I describe all the difficulty of contract for work, performance, delivery, and acceptance and I try to offer a solution of problems, which is useful to solve proceeding problems proceed from the beginning of contract relation up to successful termination …viac
Abstract:
Cieľom práce nebolo len popísať problematiku z hľadiska obchodného zákonníka, snažila som sa vkladať aj vlastné názory a postrehy na danú problematiku. Podľa môjho názoru som v celku dobre popísala úskalia zmluvy o dielo a navrhla riešenia problematiky, ktoré účastníci zmluvy o dielo môžu využívať aby dospeli k úspešnému uzatvoreniu zmluvy, aby bez problémom prebehol výkon diela, a aby strany predchádzali …viac
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2012
  • Vedúci: prof. JUDr. Karel Marek, CSc.
  • Oponent: doc. JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masaryk University

Faculty of Law

Bachelor programme / odbor:
Legal Specializations / Law and Business