Bc. Kateřina Klementová

Master's thesis

Vybrané koreláty uplatňovaných výchovných stylů a sebehodnocení děti s poruchami chování a emocí

Correlation of parenting styles and self-esteem of children with behavioral and emotional disorders
Anotácia:
Předmětem této práce bylo prozkoumat vzájemné souvislosti mezi uplatňovanými způsoby výchovy v rodině a sebehodnocením dospívajícího s poruchami chování a emocí. Teoretická část pojednává o problematice poruch chování a o vývojových úkolech období dospívání. Dále se zabývá konceptem rodinné výchovy, jejími dysfunkcemi a současnými trendy. V závěru teoretické části se práce věnuje sebehodnocení, jeho …viac
Abstract:
The thesis looks into the connections of self-esteem of children with behavioral and emotional disorders and the parenting styles of families in which they are brought up. The theoretical part describes the topic of behavioral disorders and developmental tasks in the adolescence. Also, the topic of family upbringing, its malfunctions and current trends are elaborated on, as well as the aspects of self …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2014
  • Vedúci: doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta