Nikola GALISTELOVÁ

Bachelor's thesis

Aspects of Greek Mythology in Neil Gaiman's Sandman Stories

Aspects of Greek Mythology in Neil Gaiman's Sandman Stories
Abstract:
The bachelor thesis focuses on identifying the aspects of Greek mythology in Sandman stories written by Neil Gaiman. At first, the terms Aspect and Greek mythology are explained, then the connection of dreams and myths is clarified. Then follows the concrete identification and comparison of the individual characters and aspects to the Greek mythology.
Abstract:
Bakalářská práce se soustředí na identifikování aspektů řecké mytologie v příbězích Sandmana napsaná Neilem Gaimanem. Nejprve jsou vysvětleny pojmy Aspekt a řecká mytologie, dále je objasněna spojitost snů s mýty. Poté následuje konkrétní identifikace a přirovnání jednotlivých postav a aspektů k řecké mytologii.
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 6. 2020
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Sebastian Komárek

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

GALISTELOVÁ, Nikola. Aspects of Greek Mythology in Neil Gaiman's Sandman Stories. Ostrava, 2020. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta