Mgr. Kateřina Sýkorová, Ph.D.

Disertační práce

Komunikační strategie úspěšných žáků v řečové dovednosti mluvení

Good Language Learners' Communication Strategies in Speaking as a Language Skill
Anotace:
Cílem disertační práce je popsat, které komunikační strategie používají úspěšní žáci v řečové dovednosti mluvení v angličtině jako cizím jazyce na konci nižšího sekundárního vzdělávání při konkrétních jazykových úlohách v testu KET, které komunikační strategie přitom deklarují a které komunikační strategie používají obecně nad rámec daných úloh. Pro zjištění komunikačních strategií byly analyzovány …více
Abstract:
The aim of the thesis is to describe which communication strategies are applied by good language learners in speaking English as a foreign language at the end of lower secondary education in specific language tasks of the KET test, which communication strategies are declared by them, and which communication strategies are used by them in general and not solely in the limited setting of the specific …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2021
  • Vedoucí: doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Michaela Píšová, M.A., prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta