Bc. Markéta Mojžíšová

Master's thesis

Význam znalosti sociálního prostředí pro trvalou úspěšnost marketingové komunikace

Meaning knowledge of the social environment for the continued success of marketing communications
Anotácia:
Tato diplomová práce se zabývá sociálním prostředím, marketingovou sociologií a marketingovou komunikací. První část práce je zaměřena na sociální prostředí, zejména na rodinu, která je chápána jako základní stavební prvek sociálních struktur společnosti. Dále se práce věnuje oblasti marketingu, především marketingovému prostředí a marketingové komunikaci. Důležitou oblastí, které se tato práce věnuje …viac
Abstract:
This thesis deals with social environment, sociology marketing and marketing communications. The first part of the thesis focuses on social environment, especially on family which is regarded as the basic element of our social structure. The thesis further deals with the area of marketing, especially marketing environment and marketing communications. Also, discussed in the thesis are the important …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2017
  • Vedúci: prof. Ing. František Zich, DrSc.
  • Oponent: doc. Dr. Zdeněk Cecava, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní