Bc. Robert Vlček

Diplomová práce

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, nedostatky v oblasti komerční bezpečnosti

Security and health at work, deficiencies in commercial security
Anotace:
Tato práce se věnuje prevenci v oblasti bezpečnosti práce, hlavně z pohledu komerční bezpečnosti. Poukazuje na postupy a metody bezpečnostních služeb a na jejich zapojení při odhalování a vyšetřování trestné činnosti pachatelů, předcházení trestné činnosti a z toho vyplývajících rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Abstract:
This thesis focuses on occupational safety prevention, mainly from a commercial safety perspective. It highlights the practices and methods of security services and their involvement in the detection and investigation of offenders, the prevention of crime and the resulting occupational health and safety risks.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 7. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 8. 2022
  • Vedoucí: doc. PhDr. Barbora Vegrichtová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lukáš Vilím, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní