Karolina ŠEFČÍKOVÁ

Bakalářská práce

Poezie na filmovém plátně

Poetry on the Movie Screen
Anotace:
Tato bakalářská práce s názvem Poezie na filmovém plátně se zaměří na problematiku adaptace poezie do filmu. Práce reflektuje dostupnou literaturu v oboru filmové adaptace a charakterizuje problémy, které vznikají při procesu zfilmování zatím blíže neprobádané poezie. Bakalářská práce je rozdělena do dvou hlavních částí: první, teoretická část, pracuje se vztahem literatury a filmu či s adaptací jako …více
Abstract:
This bachelor thesis titled Poetry on the movie screen will focus on the issues of adaptation of poetry to film. The thesis reflects the available literature in the field of film adaptation and characterizes the problems that arise during the process of film adaptation. The thesis is divided into two main parts: the first, theoretical part, explores the relationship between literature and film or adaptation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2016
Zveřejnit od: 9. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Vera Kaplická Yakimova, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠEFČÍKOVÁ, Karolina. Poezie na filmovém plátně. Č. Budějovice, 2016. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 9.5.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 9. 5. 2016 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Filozofická fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Bohemistika - anglický jazyk a literatura

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses ydkbaw ydkbaw/2
9. 5. 2016
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
9. 5. 2016
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.