Bc. Jana PELIKÁNOVÁ

Bakalářská práce

Senioři a zdravotnická záchranná služba

The elderly and Emergency medical services
Anotace:
Cíl: Práce se zabývá projevy biologických, psychických a sociálních aspektů stárnutí při poskytování přednemocniční neodkladné péče. Cílem práce je reflektovat, jak jsou aspekty stárnutí respektovány zdravotníky Zdravotnické záchranné služby Hlučín při poskytování přednemocniční neodkladné péče seniorům. Metodika: Průzkumný soubor tvořilo 50 seniorů, kteří byli ošetřeni zdravotníky Zdravotnické záchranné …více
Abstract:
Objective: The thesis deals with biological psychological and social aspects of aging process providing a pre-hospital emergency care. The aim of thesis is to refer the aspects of aging by respect of Hlučin rescue health service members on providing pre-hospital emergency care for elderly people. Methods: The research file consisted of 50 elderly people treated by Hlučin health service members. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2011
Zveřejnit od: 15. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2011
  • Vedoucí: Doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PELIKÁNOVÁ, Jana. Senioři a zdravotnická záchranná služba. Ostrava, 2011. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 15.4.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 15. 4. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta