Bc. Kristýna Světnicová

Diplomová práce

Informační gramotnost a digitální kompetence vysokoškolských studentů na spektru autismu: kvalitativní výzkumná sonda na Masarykově univerzitě

Information literacy and digital competencies of college students on the autism spectrum: a qualitative research probe at Masaryk University
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou informační gramotnosti v inkluzivní perspektivě vysokoškolských studentů a poruchy autistického spektra. Je tvořena teoretickou a empirickou částí. Teoretická část v několika kapitolách popisuje tři základní pilíře, které vymezují témata práce. V úvodní kapitole je představena problematika autismu. V druhé části je uvedena oblast akademické adaptability …více
Abstract:
This thesis addresses the issue of information literacy in an inclusive perspective of college students and autism spectrum disorder. It consists of theoretical and empirical parts. The theoretical part describes in several chapters the three basic pillars that define the thesis topics. The introductory chapter introduces the topic of autism. The second section introduces the field of academic adaptability …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2023
  • Vedoucí: Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Michal Černý, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Informační studia a knihovnictví / Informační studia a knihovnictví