Bc. Kristýna Světnicová

Master's thesis

Informační gramotnost a digitální kompetence vysokoškolských studentů na spektru autismu: kvalitativní výzkumná sonda na Masarykově univerzitě

Information literacy and digital competencies of college students on the autism spectrum: a qualitative research probe at Masaryk University
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou informační gramotnosti v inkluzivní perspektivě vysokoškolských studentů a poruchy autistického spektra. Je tvořena teoretickou a empirickou částí. Teoretická část v několika kapitolách popisuje tři základní pilíře, které vymezují témata práce. V úvodní kapitole je představena problematika autismu. V druhé části je uvedena oblast akademické adaptability …more
Abstract:
This thesis addresses the issue of information literacy in an inclusive perspective of college students and autism spectrum disorder. It consists of theoretical and empirical parts. The theoretical part describes in several chapters the three basic pillars that define the thesis topics. The introductory chapter introduces the topic of autism. The second section introduces the field of academic adaptability …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 5. 2023

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 6. 2023
  • Supervisor: Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D.
  • Reader: RNDr. Michal Černý, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta