Andrea RÁŽOVÁ

Bachelor's thesis

Odborné sociální poradenství pro osoby s tělesným postižením v Ústí nad Labem

Professional social counseling for the physically disabled in Ústí nad Labem
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá podobou odborného sociálního poradenství pro osoby s tělesným postižením v Ústí nad Labem. Hlavním cílem práce je zjistit různé podoby, které odborné sociální poradenství směřované právě na osoby s tělesným postižením, má. Autor ve své práci zmiňuje současnou podobu poradenství. Na základě rozhovorů s respondenty je zřejmé posoudit, kolik podob může odborné sociální poradenství …more
Abstract:
The present thesis deals with the different forms of professional social counselling for persons with physical disabilities in Ústí nad Labem. The main objective of this work is to identify the different forms that professional social counselling directed just to people with disabilities has. The author mentions in his work the contemporary form of advice. Based on interviews with the respondents clearly …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 3. 2015
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Radka Michelová

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

RÁŽOVÁ, Andrea. Odborné sociální poradenství pro osoby s tělesným postižením v Ústí nad Labem. Ústí nad Labem, 2015. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická