Jitka Podmanická

Bachelor's thesis

Postupné snižování nároků přijímacího řízení na střední a vysoké školy, chyba nebo nutnost?

Gradual reduction in admission requirements for colleges and universities, error or necessity?
Abstract:
Vlivem demografického vývoje ubývá počet uchazečů o studium na středních odborných učilištích, ale nedochází pouze k úbytku na již zmíněném typu škol, dochází i ke změnám preferencí a přesunu poptávky směrem ke gymnáziím, neboť studenti a jejich rodiče se zaměřují na studium vysoké školy, které považují v současné době za nutnost. Tím dochází k odlivu studentů ze středních odborných učilišť a někteří …more
Abstract:
Number of applicants not only for secondary apprentice schools but also is decreasing due to demographic development. Things that are changing are also the preferences and shift of demand towards grammar schools as the students and their parents try to concentrate on university studies which they considers as a necessity nowadays. This is the cause for outflow of students from the secondary apprentice …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 10. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 6. 2012
  • Supervisor: Zdenka Vostrovská
  • Reader: Irina Bekisheva

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/33215

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bachelor programme / field:
Ekonomie a hospodářská správa / Národní hospodářství