Tereza Zálešáková

Bakalářská práce

Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) v ČR jako příležitost k rozvoji hospodaření obce?

Community lead local development (CLLD) in CR as an opportunity to boost municipal economy?
Anotace:
Cílem bakalářské práce je identifikovat efekty podněcující rozvoj, kterými CLLD prostřednictvím místních akčních skupin působí na obce. Teoretická část práce pojednává o faktorech a aktérech, kteří mají vliv na rozvoj obcí, o CLLD, o metodě LEADER, o MAS a o obcích. Praktická část se věnuje konkrétní MAS a jejím členským obcím. Klíčovou částí je případová studie obcí MAS Východní Slovácko, která zaznamenává …více
Abstract:
The aim of the bachelor's thesis is to identify the development-stimulating effects that CLLD affects municipalities through local action groups. The theoretical part of the work mentions factors and actors that affect the development of municipalities, CLLD, the LEADER method, LAGs and municipalities. The practical part is focused on specific LAGs and its member municipalities. The key part is a case …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2021
  • Vedoucí: Ing. Filip Hrůza, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta