Bc. Michal Slavík

Bakalářská práce

Sociologie reklamy - strategie reklamy v dané reklamní společnosti

Sociology of advertisement - Promotional strategies in existing advertising agency
Anotace:
Sociologie a marketing jsou velmi úzce propojené obory. Oba využívají člověka a sociologické skupiny jako výchozí soubor pro zkoumání, testování a vyhodnocování. Sociologie disponuje mnoha nástroji, kterými může získat řadu cenných informací o cílových skupinách. Tato data následně využívá marketing, aby zacílil reklamu přesně na ty skupiny zákazníků, u kterých vyvolá největší odezvu. Sociologickými …více
Abstract:
Sociology and marketing are very closely connected branches. They both use man and sociologic groups as the initial file for research, testing and evaluation. Sociology uses a lot of tools to acquire wide range of valuable information about target groups. These data are used afterwards in marketing to aim the advertising exactly at those customer groups that will response the strongest. Some of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 8. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 8. 2008
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jan Vláčil, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní