Bc. Simona Ďurišová

Bakalářská práce

Spolkový život v Československu ve 20. století na příkladu Sboru dobrovolných hasičů Zlín-Mladcová

Association life in Czechoslovakia in the 20th century on the example of the Volunteer Fire Department from Zlin-Mladcova
Anotace:
Tato bakalářská diplomová práce se zabývá spolkovým životem v Československu ve 20. století zaměřeným na sbor dobrovolných hasičů, konkrétně tedy na SDH Zlín-Mladcová. Práce mapuje celou historii sboru od jeho založení v roce 1936 až do současnosti, včetně významných událostí a úspěchů. Dále se práce zabývá tím, jakou roli hráli dobrovolní hasiči ve společenském životě v obci, jaký byl záměr lidí pro …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with federal life in Czechoslovakia in the 20th century and focused on the Volunteer Fire Department from Zlin-Mladcova. The work maps the entire history of the fire department from its founding in 1936 to the present, including significant events and achievements. Furthermore, the work deals with the role played by volunteer firefighters in the social life of the village …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2022
  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Denisa Nečasová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta