Petra NOVÁKOVÁ

Bakalářská práce

Varianty v počtu kopií u poruch autistického spektra

Copy number variations in autism spectrum disorders
Anotace:
Poruchy autistického spektra patří mezi neurovývojová onemocnění, v současné době jde o nejčastěji diagnostikovaná onemocnění u malých dětí. Může se jednat o samostatné onemocnění nebo můžou být doprovodnými příznaky jiného syndromu. Jednou z příčin vzniku tohoto onemocnění jsou varianty v počtu kopií (copy number variations- CNVs), a to buď formou delece či duplikace. K prokázání CNVs existuje mnoho …více
Abstract:
Autism spectrum disorders are the neurodevelopmental diseases, currently the most commonly diagnosed diseases in young children. It may appear as a separate disease or it may be an accompanying symptom of another syndrome. Copy number variations (CNVs) are one of the causes of this disease, either in the form of deletion or duplication. There are many methods for detecting CNVs, the most widely used …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Kateřina Buržáková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NOVÁKOVÁ, Petra. Varianty v počtu kopií u poruch autistického spektra . Ostrava, 2020. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta