Bc. Dominika Ježová

Diplomová práce

Cost benefit analýza vybraného projektu

Cost benefit analysis of a specific project
Abstract:
The aim of this diploma thesis is to estimate the financial benefits of a project. The Transport Research Centre gave us information about the project, which is called “Cycling only with a helmet“. The benefits of this project are estimated with the probability of campaign effectiveness, probability of survival in a cyclist accident and the value of life. Data are collected using a questionnaire survey …více
Abstract:
Cieľom tejto diplomovej práce je odhadnúť finančné prínosy projektu. Centrum dopravního výzkumu nám poskytlo informácie o projekte "Na kole jen s přilbou". Prínosy tohto projektu sú odhadnuté pomocou pravdepodobnosti účinnosti kampane, pravdepodobnosti prežitia pri nehode cyklistu a hodnoty života. Dáta sú získané pomocou dotazníkového šetrenia. Následne sú odhadnuté prínosy porovnané s finančnými …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 1. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 1. 2018
  • Vedoucí: Ing. Rostislav Staněk, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Ondřej Krčál, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Kvantitativní metody v ekonomice / Matematické a statistické metody v ekonomii