Bc. Barbora Suchánková

Diplomová práce

Feedback in Translation Teaching and Learning

Feedback in Translation Teaching and Learning
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá zpětnou vazbou v kontextu oboru překladatelství na Katedře anglistiky a amerikanistiky na Masarykově univerzitě v Brně. Skládá se z části teoretické, která zkoumá současné teorie v oblasti translatologie, které souvisí se zpětnou vazbou. V této oblasti však teorie souvisí se zpětnou vazbou pouze okrajově, a proto je tato část doplněna ještě o teorie zpětné vazby z oblasti …více
Abstract:
This thesis is devoted to feedback in the context of the Translation Programme at the Department of English and American Studies at the Faculty of Arts at Masaryk University in Brno. It consists of a theoretical part which explores current theories in the field of translation studies that relate to feedback. However, these theories only touch upon feedback and therefore this part is supplemented by …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Renata Kamenická, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Mgr. Jiří Rambousek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Překladatelství a tlumočnictví / Překladatelství anglického jazyka