Bc. Barbora Suchánková

Master's thesis

Feedback in Translation Teaching and Learning

Feedback in Translation Teaching and Learning
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá zpětnou vazbou v kontextu oboru překladatelství na Katedře anglistiky a amerikanistiky na Masarykově univerzitě v Brně. Skládá se z části teoretické, která zkoumá současné teorie v oblasti translatologie, které souvisí se zpětnou vazbou. V této oblasti však teorie souvisí se zpětnou vazbou pouze okrajově, a proto je tato část doplněna ještě o teorie zpětné vazby z oblasti …more
Abstract:
This thesis is devoted to feedback in the context of the Translation Programme at the Department of English and American Studies at the Faculty of Arts at Masaryk University in Brno. It consists of a theoretical part which explores current theories in the field of translation studies that relate to feedback. However, these theories only touch upon feedback and therefore this part is supplemented by …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 6. 2017
  • Supervisor: Mgr. Renata Kamenická, Ph.D.
  • Reader: Ing. Mgr. Jiří Rambousek, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta