Bc. Andrea Maturová

Bachelor's thesis

žebříček hodnot křesťansky vychovaných jedinců a člověka bez vyznání v období mladé dospělosti

The value systems of individuals with Christian based education and irreligious individuals at the young adult stage of development
Abstract:
Bakalářská práce „Žebříček hodnot křesťansky vychovaných jedinců a člověka bez vyznání v období mladé dospělosti“ pojednává o hodnotové orientaci mladých věřících a nevěřících dospělých lidí. Cílem práce bylo zjistit, jak se tato orientace mezi nimi liší. Teoretická část obsahuje především pojem hodnota a klasifikaci hodnot a dále pak popisuje faktory ovlivňující hodnotovou orientaci. Také se věnuje …more
Abstract:
Bachelor thesis „The value systems of individuals with Christian based education and irreligious individuals at the young adult stage of development “ concerns the value tendencies of young adult believers and the unbelieving ones. The aim of this work is to find out what the differences between the two value systems are. The theoretical part of this work deals mainly with the term value, classification …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 4. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 5. 2012
  • Supervisor: Mgr. Martin Stanoev, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Richard Macků, DiS.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Bachelor programme / field:
Specialization in Education / Social Education Teacher Training