Zuzana Fialová

Doctoral thesis

Data envelopment analysis as an alternative approach to managing risks in banking

Alternativní přístup k řízení rizik v bankovnictví za použití analýzy obalu dat
Anotácia:
Zavedení pravidel kapitálové přiměřenosti, v podobě druhé z Basilejských dohod, umožnilo bankám odhadovat míru vlastních rizik, a spolu s tím podpořilo tvorbu vlastních interních modelů rizikových parametrů. Nedávná krize ukázala na mezery této druhé dohody: banky potýkající se s nedostatkem likvidity a vyšším podílem nesplacených pohledávek. Minimální výše regulatorního kapitálu banky se ukázala být …viac
Abstract:
The implementation of the Basel II capital adequacy framework promoted internally modelled risk parameters and allowed banks to build their own models. The recent crisis pointed at the gaps in the Basel II Accord, seeing banks having trouble to deal with lack of liquidity and higher default rates. The minimum regulatory capital held by the banks turned out to be insufficient and banks started looking …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 9. 2014
  • Vedúci: Josef Jablonský
  • Oponent: Ladislav Lukáš, Ivan Brezina

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/43815