Hana Zahajská

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Zjišťování potřeb osob bez přístřeší v terénním programu Armády spásy v Praze

Abstract:
Absolventská práce na téma Zjišťování potřeb osob bez přístřeší v terénním programu Armády Spásy v Praze se zabývá terénní sociální prací, terénním programem v Armádě Spásy a zjišťováním potřeb osob bez přístřeší. Cílem této práce je poukázat na specifickou formu sociální práce - terénní sociální práci, představit terénní program v Armádě Spásy, zjistit a poté specifikovat jak terénní pracovníci zjišťují …more
Abstract:
This final thesis on Detecting needs of homeless people in outreach program of Salvation Army in Prague deals with streetwork, outreach program in Salvation Army and detecting needs of homeless people. The target of the thesis is to point out specific form of social work – streetwork, to introduce the outreach program of Salvation Army, to find out and specify how streetworkers detect needs of homeless …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 8. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 10. 2013
  • Supervisor: Ing. Mgr. Jan Dočkal, CSc.
  • Reader: Mgr. Martin Jelínek

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická