Ing. Anna Oliinyk

Master's thesis

Marketing a zohledňování sociální a kulturní různorodosti v hotelu Hilton Prague

Marketing of the social and cultural diversity at Hilton Prague
Abstract:
Hlavním cílem této diplomové práce je vyhodnotit zvolení marketingové strategie hotelu Hilton Prague. K dosažení cíle diplomové práce je využito anketové šetření. Po představení společnosti Hilton následuje stručná definice marketingu a jeho specifikace v oblasti služeb. Je uvedená SWOT analýza hotelu Hilton Prague a marketingový mix. Následující kapitolou je analýza spotřebitele. Je potřeba zjistit …more
Abstract:
The main aim of this diploma thesis is to favor the selection of marketing strategy of Hilton Prague Hotel. The questionnaire survey is used to achieve the aim of the thesis. Following the introduction of Hilton, there is a brief definition of marketing and its service specification. The Hilton Prague SWOT analysis and marketing mix are outlined. The next chapter is consumer analysis. It’s need to …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 9. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 10. 2019
  • Supervisor: Mgr. Jitka Cirklová, M.A.
  • Reader: prof. Ing. František Zich, DrSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní