Bc. Jan Hercl

Master's thesis

Etika v podnikatelské činnosti

Business Ethics
Abstract:
Tématem této diplomové práce je etika v podnikatelské činnosti. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou představeny pojmy etika, podnikatelská etika a společenská odpovědnost podniku. Zde je vysvětlen i význam etického kodexu ve firmě a integrace etiky a etické zodpovědnosti do strategie podniku. Posléze budou představeny nástroje a formy etického řízení a modely …more
Abstract:
This master's thesis focuses on ethics in business. The paper is divided into theoretical part and empirical survey. The theoretical part introduces the concepts of ethics, business ethics and corporate's social responsibility. Here, the meaning of the ethical code in the company as well as integration of ethics and ethical responsibility to business strategy are introduced. The thesis then presents …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2015
  • Supervisor: Ing. Pavel Nesejt
  • Reader: Ing. Eva Matoušková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní