Bc. Jan Hercl

Master's thesis

Etika v podnikatelské činnosti

Business Ethics
Anotácia:
Tématem této diplomové práce je etika v podnikatelské činnosti. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou představeny pojmy etika, podnikatelská etika a společenská odpovědnost podniku. Zde je vysvětlen i význam etického kodexu ve firmě a integrace etiky a etické zodpovědnosti do strategie podniku. Posléze budou představeny nástroje a formy etického řízení a modely …viac
Abstract:
This master's thesis focuses on ethics in business. The paper is divided into theoretical part and empirical survey. The theoretical part introduces the concepts of ethics, business ethics and corporate's social responsibility. Here, the meaning of the ethical code in the company as well as integration of ethics and ethical responsibility to business strategy are introduced. The thesis then presents …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2015
  • Vedúci: Ing. Pavel Nesejt
  • Oponent: Ing. Eva Matoušková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní