Eliška Myšíková

Bakalářská práce

Komplexní ošetřovatelská péče o pacienta s endokarditidou na jednotce intenzivní péče

Complex Nursing Care of Patient with Endocarditis in the Intensive Care Unit
Anotace:
MYŠÍKOVÁ, Eliška. Komplexní ošetřovatelská péče o pacienta s endokarditidou. Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Stupeň kvalifikace: Bakalář (Bc.). Vedoucí práce: PhDr. Jana Hlinovská, PhD. Praha. 2020. s. 55 Tématem bakalářské práce je komplexní ošetřovatelská péče o pacienta s endokarditidou. Teoretická část se zabývá podrobněji definicí, rozdělením, epidemiologií, příčinou, diagnostikou, léčbou …více
Abstract:
MYŠÍKOVÁ, Eliška. Complex Nursing Care of Patient with Endocarditis in the Intensive Care Unit Medical College. Degree: Bachelor (Bc.) Supervisor: PhDr. Jana Hlinovská PhD. Praha. 2020. 55 pages The aim of this bachelor thesis is to discuss a nurse role in the management of patient with endocarditis. The theoretical part deals with the definition, sectioning, epidemiology, pathophysiology, diagnostic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2020
  • Vedoucí: PhDr. Jana Hlinovská, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Karolina Moravcová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola zdravotnická