Kateřina SCHWARZEROVÁ

Bachelor's thesis

American Popular Music and World War II: Songs Go to War

American Popular Music and World War II: Songs Go to War
Abstract:
Předmětem této bakalářské práce je druhá světová válka a americká populární hudba. Práce byla rozděla do několika částí. První část se zabývá druhou světovou válkou jako společenskou událostí, průběhem války, významnými událostmi, počtem obětí apod. Druhá část se zabývá hudbou a to zejména americkou populární hudbou, druhy americké populární hudby a jejími představiteli. Třetí část se zabývá hudbou …more
Abstract:
The main theme of this bachelor thesis is World War and American pop music. The first part is focused on World War II. How war has affected the world, its causes, the course of the war, the war crimes that have taken place and, above all, the course of World War II in America. The second part of the thesis deals with music. Especially American popular music. Each chapter deals with a common theme with …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2019
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Tomáš Hostýnek

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

SCHWARZEROVÁ, Kateřina. American Popular Music and World War II: Songs Go to War. Plzeň, 2019. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/