Andrea STRAKOVÁ

Bachelor's thesis

Sociální služby poskytované seniorům s Alzheimerovou chorobou .

Social services provided for seniors with Alzheimer's disease
Abstract:
Bakalářská práce pojednává o poskytovaných sociálních službách v konkrétním domově se zvláštním režimem, jehož cílovou skupinou uživatelů jsou osoby s chronickým duševním onemocnění (osoby s Alzheimerovou chorobou). Cílem práce je hlubší sonda do problematiky sociálních služeb prostřednictvím Standardů kvality sociálních služeb. K výzkumu byl vybrán Standard č. 2 Ochrana práv osob. Cílem výzkumu bylo …more
Abstract:
The thesis deals with the social services provided in specific homes with special regime, whose target user group are people with chronic mental illness (the person with Alzheimer's disease). The aim of the work is a deeper probe into the issue of social services through standards of quality of social services. More attention is paid to the Standard No. 2 - The Protection of the Rights of Individuals …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 4. 2015
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: PaedDr. Vladimír Šik

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

STRAKOVÁ, Andrea. Sociální služby poskytované seniorům s Alzheimerovou chorobou .. Ústí nad Labem, 2015. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta